slide1

Marchesi Antinori

Priča koja se prenosila kroz 26 generacija

Porodica Antinori je posvećena umetnosti vinarstva već više od šest vekova od 1385. godine kada je Giovanni di Piero Antinori postao član “Arte Fiorentina dei Vinattieri”, firentinskog vinarskog udruženja.

Tokom čitave svoje istorije, dvadeset i šest generacija, porodica Antinori je uspela u poslovanju direktno donoseći inovativne i ponekad odlučne odluke, uz isvremeno poštovanje tradicije i okoline.

Albiera Antinori je danas predsednica Marchesija Antinorija, uz stalnu blisku podršku svojih dveju sestara, Allegra i Alessie, koje aktivno sudeluju u vodjenju posla.

Njihov otac, Marchese Piero Antinori, je sadašnji počasni predsednik kompanije. Tradicija, strast i intuicija su tri pokretačke snage koje su navele Marchesija Antinorija da se etablira kao jedan od najvažnijih vinara elitnog italijanskog vina.

Svi Brendovi