slide1

Fratelli Beretta

Fratelli Beretta donosi van vremenske italijanske specijalitete na vaš sto.

Fratelli Beretta je prvi put otvorio svoja vrata kao mala lokalna prerađivačka industrija 1812. godine, služeći regionu još od vremena kada je Napoleon Bonaparta vladao u Evropi. Početkom 1900-ih, Fratelli Beretta se proširio na proizvodno preduzeće sa stabilnom poslovnom strukturom koja je napredovala kroz dva svetska rata i Veliku depresiju.

Fratelli Beretta ostaje najduži postojeći porodični biznis u italijanskoj tradiciji salamerija, fokusiran na pružanje kvalitetnih proizvoda, duboko ukorenjenih u tradiciju, dok se pojavljuje kao lider u inovacijama.

Svi Brendovi