product-image
logo-manari

PROSCIUTTO di SAN DANIELE

70 g

Sveži narezci uz pogodnost pakovanja. Obrađeno i sazrelo u fabrici Beretta u San Daniele del Friuli.
Sa karakterističnim slatkim ukusom i izraženijim dodatnim ukusom.